top of page

Polityka Prywatności

 Informacje Ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady wykorzystania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.unwaystore.com.

 

2. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich stron i serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, a także kont na portalach społecznościowych administrowanych przez Sklep UNWAY [dalej łącznie jako Serwis lub Serwisy]. 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest Marlena Jaworska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MILO BRAND Marlena Jaworska z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  przy ul. Partyzantów 14c/7, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającej NIP 7492110145, REGON 387664237.

 

2. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Serwisów ma dla Sklepu UNWAY znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Sklep UNWAY dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Serwisów. 

 

3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisów. 

 

4. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Serwisów Sklep UNWAY przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

5. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisów Sklep UNWAY gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

 

6. Sklep  UNWAY przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisów w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jak np. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży w ramach działającego w Serwisie sklepu internetowego. Przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu Sklep  UNWAY korzysta z usług podmiotów trzecich np. w zakresie obsługi płatności- Stripe, w zakresie dostarczenia zamówionego towaru- firmy kurierskie DHL, InPost. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim współpracującym ze Sklepem UNWAY ma jedynie na celu prawidłową realizację złożonego zamówienia i odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Sklep  UNWAY nie udostępnia odpłatnie podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu. 

 

7. Podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia w sklepie internetowym funkcjonującym w ramach Serwisu możesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych. 

 

8. Podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej subskrypcji newslettera. 

 

Prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów

 

1. W związku z przetwarzaniem przez Sklep UNWAY danych osobowych każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:

-dostępu do swoich danych osobowych,

-żądania sprostowania swoich danych osobowych,

-żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku jeśli Sklep UNWAY nie będzie zobowiązany przepisami prawa do ich przetwarzania,

-przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Sklep  UNWAY. 

 

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep  UNWAY w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

3. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Sklep  UNWAY w formie wiadomości email wysłanej na adres hello@unwaystore.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu UNWAY (MILO BRAND Marlena Jaworska ul. Partyzantów 14 c/7, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska). W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Sklep UNWAY za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim. 

 

Cookies

 

1. Sklep UNWAY korzysta z Plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Dzięki temu będziemy mogli cały czas ulepszać Serwisy.

 

3. W ramach działania Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich. 

 

5. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w urządzeniu Użytkownika. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

Google Analitycs

 

1. Ponadto w celach statystycznych i analitycznych Sklep UNWAY korzysta z Google Analitycs, gemiusTraffic oraz Megapanel PBI/Gemius. Dzięki tym narzędziom Sklep UNWAY ma możliwość uzyskania informacji dotyczących statystyk oglądalności, informacji o ruchu w Serwisie, podstawowych danych demograficznych itd. Ponadto Google Analitycs umożliwia również tworzenie zbiorczych raportów zainteresowań. Dane te mają charakter statystyczny i w żaden sposób nie można ich wiązać z konkretnymi użytkownikami ani też adresami IP. Dane te są przez Sklep UNWAY wykorzystywane w celu analizy zachowania Użytkowników, którą ma na celu optymalizację i ulepszenie prowadzonych przez nas Serwisów. 

bottom of page